Artykuły na temat: "umowa zlecenia"

27 marca 2018 r.

RODO: Trzeba na nowo sprawdzić podmioty przetwarzające dane na zlecenie

22 marca 2018 r.

Jak umowę-zlecenie zawartą z własnym pracownikiem wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku

8 lutego 2018 r.

Stosunek pracy powstanie nawet wtedy, gdy obie strony zgodziły się na zlecenie

8 lutego 2018 r.

Konsultacje w zakresie bhp także dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych