Podatki

Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych wykazała, że doszło u nas do naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych. Zarzucono nam, że przez wadliwie opisany przedmiot zamówienia faworyzowaliśmy jednego wykonawcę, co stanowi naruszenie zasady konkurencji. Czy może dojść do unieważnienia umowy przez prezesa UZP?

Polecane

Polecane

Komentarze

Prawo dla specjalisty

Rankingi

Polecane