Podatki

Decyzja o podziale płatności w ramach split payment niesie za sobą ryzyko utraty płynności finansowej firm. Resort finansów reaguje na obawy przedsiębiorców dot. kondycji finansowej małych podmiotów i wskazuje na korzyści ze stosowania split payment.

Polecane

Polecane

Komentarze

Prawo dla specjalisty

Rankingi

Polecane