Artykuły na temat: "zamówienia publiczne" , "budownictwo"

11 kwietnia 2017 r.

Pismo złożone w biurze podawczym jest doręczone

25 stycznia 2011 r.

Wymóg ujawnienia treści oferty jest niezgodny z Prawem zamówień publicznych

4 czerwca 2010 r.

"Nowe przepisy będą lepiej chroniły wykonawców przed samowolą inwestorów"