Artykuły na temat: "rachunkowość"

3 września 2018 r.

Rachunkowość: Jak wykazać i ujmować rozliczenia międzyokresowe

2 lipca 2018 r.

Kolejne zmiany w prawie podatkowym. Księgowi z nowymi obowiązkami

25 czerwca 2018 r.

Ujmując zobowiązania z tytułu kar umownych, stosujemy konto 221