Artykuły na temat: "zamówienia publiczne" , "działalność gospodarcza"

15 stycznia 2013 r.

Budowa pasa startowego nie jest wykonywaniem zadań publicznych