Artykuły na temat: "przetargi"

26 września 2017 r.

Nieprecyzyjne informacje w przetargu nie uwolnią od kary umownej

19 września 2017 r.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (cz. 11)

Reklama