We wtorek platforma e-Zamówienia pracuje już normalnie. W poniedziałek z powodu awarii nie można było jednak składać na niej ofert. UZP ogłosił przerwę w jej funkcjonowaniu do godz. 21.

Awaria platformy e-Zamówienia

Już w poniedziałek rano zarówno wykonawcy, jak zamawiający zaczęli zgłaszać problemy z funkcjonowanie platformy e-Zamówieniach. Wcześniej, bo od piątku do niedzieli, trwała przerwa techniczna związana z migracją platformy. Prawdopodobnie musiało dojść do jakichś komplikacji, bo w poniedziałek Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że „występują problemy techniczne z działaniem niektórych funkcjonalności”. Niedługo później wydał kolejny komunikat.

„W związku z koniecznością wykonania prac niezbędnych do przywrócenia prawidłowości działania Platformy e-Zamówienia konieczna jest przerwa techniczna w dniu 20.11.2023 r. do godziny 21:00” – można było przeczytać na stronie UZP.

Jak zapewnia nas UZP we wtorek platforma działa.

- Zamawiający mogą publikować ogłoszenia. Z uwagi na trwającą jeszcze indeksację baz danych, użytkownicy mogą odczuć lekkie opóźnienie w działaniu narzędzia, jednak wszystkie funkcjonalności są dostępne. Na potwierdzenie tego faktu, możemy wskazać, że z posiadanych informacji wynika, że zamawiający zamieszczali dzisiaj ogłoszenia m.in. o zamówieniu, o zmianie terminu składania ofert, o wyniku postępowań. Aktualizowane były już plany postępowań, jak również wszczęte zostały nowe postępowania” – odpowiedział na nasze pytania Michał Trybusz, rzecznik prasowy UZP.

Nie zmienia to faktu, że w poniedziałek wielu zamawiających nie mogło zalogować się na platformie e-Zamówienia. Z informacji nadsyłanych przez czytelników wynika też, że wielu wykonawców, mimo ponawianych prób, nie mogło złożyć swych ofert. Co gorsza, po upływie terminu na ich składanie, nie można go w żaden sposób przywrócić.

Co z przetargami? Jakie są skutki awarii?

Co zatem z przetargami, w których w poniedziałek termin ten upłynął, a które były prowadzone na platformie e-Zamówienia? Zapytaliśmy o to UZP.

„Jeżeli w dniu, w którym upływał termin na składanie ofert nastąpiła awaria sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego prowadzone było postępowanie, zamawiający powinien rozważyć, czy nie zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jeżeli awaria uniemożliwiła złożenie oferty w wyznaczonym terminie, to uzasadnione będzie uznanie, że sytuację taką można zakwalifikować jako mieszczącą ww. przepisie. Jednak należy pamiętać, iż nie ma tutaj automatyzmu i w każdym przypadku zamawiający powinien ocenić, mając na uwadze okoliczności danej sprawy, a także moment wystąpienia awarii, czy wyżej opisana sytuacja zaistniała w prowadzonym przez niego postępowaniu. Jeśli awaria systemu powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii” – odpowiedział UZP.

Więcej o skutkach awarii platformy e-Zamówienia w jutrzejszym wydaniu DGP.