Artykuły na temat: "zwolnienia grupowe"

26 października 2017 r.

Na podstawie wyroków TSUE trudno wyznaczyć uniwersalną zasadę postępowania przy zwolnieniach grupowych

13 października 2016 r.

Po przejęciu zakładu pracy przez inną spółkę zezwolenia dla cudzoziemców zachowują ważność