Podatki

W czasie kontroli podatkowej kontrolowany przedsiębiorca musi zapewnić osobom upoważnionym dostęp do akt, ksiąg i dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Z drugiej strony ma prawo do udziału w czynnościach kontrolnych, składania zastrzeżeń i wyjaśnień oraz wnoszenia sprzeciwu wobec czynności naruszających przepisy.

Komentarze

Polecane

Polecane

Prawo dla specjalisty

Rankingi

Polecane