Podatki

Polski VAT musi być zgodny z normami unijnymi. Jednym z istotniejszych elementów harmonizacji jest stosowana obecnie reguła faktycznego opodatkowania transakcji wewnątrzunijnych w państwie konsumpcji, tj. w państwie docelowym.

Polecane

Komentarze

Polecane

Prawo dla specjalisty

Rankingi

Polecane