Artykuły na temat: "zamówienia publiczne"

8 sierpnia 2017 r.

Zamówienia publiczne: Trzeźwe spojrzenie na kwestię doświadczenia wykonawcy uzyskanego w ramach konsorcjum

18 lipca 2017 r.

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 9)

Reklama