Artykuły na temat: "zamówienia publiczne"

20 czerwca 2017 r.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (cz. 8)

23 maja 2017 r.

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 7)

16 maja 2017 r.

Podmiot w restrukturyzacji też ma prawo ubiegać się o zamówienie publiczne

Reklama