PPK

14 września 2020 r.

Oszczędny płaci dwa razy. Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do obsługi PPK14 września 2020 r.

Jeśli firma nie kupi specjalnego programu do obsługi PPK, nie wyda pieniędzy. To proste. Ale czy zaoszczędzi? To już nie jest takie oczywiste. W zamian działom kadrowo-płacowym przybędzie pracy, zwiększy się ryzyko błędów, a spowolni tempo pracy. A jeśli jeszcze dojdzie do tego niedopilnowanie terminów, a w konsekwencji kary dla pracodawcy, to oszczędności wydają się być wątpliwe.

7 maja 2020 r.

Średnia i mała firma w PPK: 20 pytań do pracodawcy7 maja 2020 r.

Dla firm średnich termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK został wydłużony do 27 października, a zawarcia umowy o prowadzenie – do 10 listopada 2020 roku. Tym samym drugi i trzeci etap PPK, który obejmie firmy zatrudniające między 20 a 49 osób, będą prowadzone równolegle.

21 stycznia 2020 r.

Kiedy nastąpi zawarcie umowy o zarządzanie i zapoznanie się z portalem pracodawcy, nie zapomnij poinformować pracowników, z którą instytucją finansową firma zawarła umowę, powiadom o prawach dotyczących rezygnacji lub przystąpienia, o wysokości wpłat itp.

Średnie firmy w PPK. To już od 1 stycznia 2020 [JAK WDROŻYĆ PPK]21 stycznia 2020 r.

Jeśli zarządzasz firmą, która na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudniała od 50 do 249 pracowników (to ci, od których wynagrodzenia odprowadzasz obowiązkowe składki emerytalno -rentowe) to znaczy, że 1 stycznia 2020 musisz rozpocząć wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, a pracownicy takiej firmy powinni dowiedzieć się co to jest PPK.

20 grudnia 2019 r.

pieniądze, oszczędzanie

PPK: Wpłaty i wypłaty. Kiedy z podatkiem, a kiedy bez niego20 grudnia 2019 r.

Czy wpłaty do PPK są opodatkowane? A co z wypłatami? Czy dziedziczący oszczędności PPK zapłaci podatek od spadków i darowizn? A jeśli się rozwiedzie, to czy może pieniądze z PPK otrzymać w gotówce? Wyjaśniamy, jak to jest z opodatkowaniem wpłat do PPK oraz wypłat z pracowniczych planów kapitałowych.

21 listopada 2019 r.

Być w PPK czy nie być? O czym pracodawca powinien poinformować pracowników średniej firmy 21 listopada 2019 r.

„Szanowni Państwo, nasza firma od stycznia 2020 roku musi wdrożyć PPK. Na naszej stronie znajdziecie odpowiednie informacje”. Tak może brzmieć informacja od pracodawcy w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia Pracowniczych Planów kapitałowych w firmie, ale akurat ta formuła komunikacji byłaby jedną z najgorszych. Dlaczego? Czym ją zastąpić? Jak pracodawca może podejść do tematu wprowadzania PPK w swojej firmie? Wyjaśniamy.

30 października 2019 r.

MŚP też dołączą do PPK. Będą mogły korzystać z doświadczeń dużych firm30 października 2019 r.

Przystąpienie 1 lipca 2019 do Pracowniczych Planów Kapitałowych największych  firm rodziło sporo pytań i różnic interpretacyjnych. Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, że do 1 lipca nie istniały żadne praktyki rynkowe w zakresie PPK w naszym kraju. Po kilku miesiącach działania jest już łatwiej. Kolejni dołączający do PPK mogą korzystać z doświadczeń zdobytych podczas wdrażania przez poprzedników. Niedługo pora na małych i średnich przedsiębiorców.