Ustawa o PPK przewiduje trzy podstawowe dyspozycje:

1. Dyspozycja wypłaty

Składa ją uczestnik PPK, by pobrać środki zgromadzone na koncie PPK po ukończeniu 60.roku życia (art 97). Przy czym pamiętać należy, że osiągnięcie wieku 60 lat nie oznacza przymusowej wypłaty środków. Uczestnik PPK może nadal dokonywać wpłat.

Jeśli jednak pracownik zdecyduje się na wypłatę środków, musi złożyć odpowiednią dyspozycję do instytucji finansowej. Od wypłaty nie zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych, gdy uczestnik PPK wypłaci środki nie w całości, lecz na raty. Najbardziej optymalnym jest wybranie jednorazowo 25 proc. zgromadzonych środków, a pozostałe 75 proc. wypłacanie w 120 ratach (nie niższych niż 50 zł). Uczestnik może również zrezygnować z wypłaty jednorazowej i wypłacać całość ratalnie co także pozwoli uniknąć opodatkowania.

Pracownik posiadający kilka kont PPK nie musi składać dyspozycji wypłaty z wszystkich tych kont jednocześnie.

Gdy pracownik zdecyduje się złożyć dyspozycję wypłaty całości środków jednorazowo, wtedy od 75 proc. środków (z założenia przeznaczonych do wypłat ratalnych) zapłaci podatek Belki, czyli wspomniany wcześniej podatek od zysków kapitałowych.

Zlecenie wypłaty można też złożyć w sytuacjach szczególnych przed 60. rokiem życia. Dotyczy to poważnej choroby uczestnika PPK lub kogoś z jego rodziny (współmałżonek lub dzieci). Ustawodawca dopuścił wtedy możliwość wypłaty 25 proc zgromadzonych środków, których nie będzie trzeba zwrócić.

Drugą sytuacją, gdy przed 60.rokiem życia można zlecić dyspozycję wypłaty środków PPK jest przeznaczenie ich na cele mieszkaniowe. Ta operacja nie jest możliwa dla wszystkich. Dotyczy tylko uczestników PPK, którzy nie ukończyli 45. roku życia i dotyczy tylko jednej inwestycji. I co najważniejsze: taka wpłata jest właściwie pożyczką. Pobrane środki trzeba będzie zwrócić w ustalonym terminie, co pozwoli uniknąć podatku. Przekroczenie terminu oznacza w konsekwencji naliczenie podatku dochodowego.

Zlecenie wypłaty może też dotyczyć tzw. świadczenia małżeńskiego, które przeznaczone jest dla uczestnika PPK i jego współmałżonka. Niezbędne wymogi to: ukończenie 60.roku życia przez oboje małżonków, posiadanie kont PPK w tej samej instytucji finansowej oraz złożenie wspólnego oświadczenia o chęci wypłaty środków w formie świadczenia małżeńskiego.

Jeśli te warunki są spełnione, łączy się oba konta, a następnie wypłaca środki w minimum 120 comiesięcznych ratach.

2. Dyspozycja wypłaty transferowej

Oznacza przeniesienie środków z jednego konta PPK na inne konto PPK uczestnika programu lub z konta PPK na inne konta wymienione w ustawie.
Taka sytuacja może zajść np. gdy pracownik zmienia miejsce zatrudnienia, gdy podmiot zatrudniający zdecydował się wypowiedzieć umowę o zarządzanie, gdy doszło do rozwodu lub w przypadku śmierci współmałżonka.

Wypłata transferowa nie jest opodatkowana. Złożenie dyspozycji wypłaty transferowej i wypłata całości zgromadzonych na koncie środków nie oznacza zaprzestania dokonywania wpłat finansowanych przez pracodawcę oraz pobranych z wynagrodzenia pracownika.

3. Dyspozycja zwrotu

Dotyczy wcześniejszej – czyli przed 60.rokiem życia - wypłaty zgromadzonych środków.

Trzeba mieć jednak świadomość, że w takiej sytuacji naliczony zostanie podatek Belki (podatek dochodowy) oraz na rzecz składek ZUS zostanie potrącone 30 proc. środków sfinansowanych przez pracodawcę, a także nastąpi zwrot wszystkich dopłat rocznych i powitalnej (wracają do Funduszu Pracy). Dyspozycja zwrotu nie oznacza, że pracodawca przestaje finansować wpłaty. Taka sytuacja nastąpiłaby dopiero po złożeniu deklaracji rezygnacji.

Instytucja finansowa ma obowiązek poinformowania pracodawcy o dyspozycjach złożonych przez pracownika dotyczących środków zgromadzonych w ramach PPK. Aplikacja Comarch PPK daje Użytkownikowi możliwość pobrania udostępnionych przez instytucję finansową informacji związanych z wypłatami środków, zwrotami oraz wypłatami transferowymi. Szczególnie istotna z punktu widzenia pracodawcy jest informacja dotycząca wypłaty środków przez pracownika po ukończeniu 60 roku życia, gdyż skutkuje ona zaprzestaniem dokonywania wpłat dla takiego pracownika. Korzystając z aplikacji Użytkownik może mieć pewność, że zawsze będzie miał aktualne informacje i będzie mógł poprawnie naliczać wypłaty pracownikom – tłumaczy Magdalena Pacan, konsultant rozwiązań Comarch ERP.