Bezproblemowe wdrożenie PPK w firmie, a następnie ich prowadzenie, nie może się odbyć bez dobrego przygotowania merytorycznego (interpretacja przepisów), wyczerpującej komunikacji oraz zaplecza technicznego dla działów kadrowo-płacowych.

Od 1 lipca 2019 roku kolejne grupy zatrudnionych dołączały do PPK. Obligatoryjny termin przystąpienia mają już za sobą małe i średnie firmy, mikroprzedsiębiorcy dopiero dołączą.

To ogromna grupa, ok. 790 tys. najmniejszych firm. Warto przy tym pamiętać, że za mikroprzedsiębiorcę dla celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa dla nich 23 kwietnia 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK - 10 maja 2021 r.

19 lutego Senat zgodził się na przedłużenie o rok terminu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w małych firmach, zatrudniających do 20 osób, podejmując uchwałę o przekazaniu do dalszych prac w Sejmie przygotowany przez izbę wyższą parlamentu projekt ustawy zmieniający m.in. przepisy ustawy o PPK. Senatorowie proponują, aby te podmioty mogły zawrzeć umowę o zarządzanie PPK ostatecznie do 31 grudnia 2021 r. Natomiast umowę o prowadzenie PPK – 10 stycznia 2022 r.

Jaka będzie decyzja ostateczna – dowiemy się wkrótce.

Niezależnie od obligatoryjnej daty wdrożenia PPK przez mikroprzedsiębiorców, warto pamiętać, że proces wdrażania i obsługi trwa nieustannie w MSP.

W marcu z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorcach, zapraszamy na 4-odcinkowy webinar pt. PPK bez tajemnic. Jak wdrożyć i obsługiwać pracownicze plany kapitałowe w mikro, małych i średnich firmach.

Zapisz się na webinar

A w nim porady ekspertów, którzy opowiedzą o najważniejszych zasadach wdrożenia i prowadzenia PPK w mikroprzedsiębiorstwach oraz MSP, podpowiedzą na co zwracać uwagę przy obsłudze programu, jak pomóc działom kadrowym przez stosowanie aplikacji do wdrożenia i obsługi PPK.

Dzięki udziałowi w cyklu webinarów dowiesz się:

 • Jakie zadania spoczywają na pracodawcy i działach kadrowo-płacowych
 • Na jakie koszty po stronie pracodawcy warto zwrócić uwagę
 • Jakie są zasady włączania do PPK nowych pracowników
 • Jak przygotować harmonogram wdrożenia dla działu kadrowo-płacowego
 • Jak przygotować harmonogram obsługi
 • Jak wybrać dobry system do obsługi PPK
 • Jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Jak wybrać instytucję finansową do obsługi PPK

W kolejnych odcinkach cyklu zaprosimy do obejrzenia webinarów z udziałem ekspertek z firmy Comarch: Magdaleny Pacan, projektantki oprogramowania w COMARCH SA i Urszuli Kozłowskiej, ekspertki ds. kadr i płac systemu Comarch ERP Optima.

Zapisz się na webinar

I - 15 marca 2021

PPK w małej i średniej firmie. Przygotowanie i wdrożenie

 • Mikroprzedsiębiorca czyli kto? Jak ustalić zatrudnienie dla celów PPK
 • MSP w PPK
 • Przygotowanie do wdrożenia, czyli o czym trzeba pamiętać
 • Z jakimi ewentualnymi kosztami musi liczyć się pracodawca?
 • Przygotowanie systemu kadrowo – płacowego do obliczania oraz do przesyłania kwot do instytucji finansowej
 • Jak wybrać dobry system kadrowo-płacowy? Czym się kierować
 • Jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy

II - 16 marca 2021

Wybór instytucji finansowej

 • Jaka jest rola instytucji finansowych w PPK
 • Kto wybiera instytucje finansową
 • Czym się kierować przy wyborze instytucji finansowej
 • Umowa o zarządzanie
 • Umowa o prowadzenie
 • Czy instytucję finansową można zmieniać
 • Jak wybrać aplikację, która pomoże w obsłudze PPK w relacji pracodawca-instytucja finansowa

III - 17 marca 2021

Obsługa pracowniczych planów kapitałowych

 • Cykliczna powtarzalność czynności związanych z prowadzeniem PPK
 • Harmonogram to podstawa
 • Aktualizacja list
 • Comiesięczne naliczanie wpłat
 • Korekty
 • Raporty składkowe dla instytucji finansowej
 • Obowiązek informacyjny
 • Rozporządzanie środkami: wpłaty, wpłaty obniżone, wypłaty przed osiągnięciem wieku emerytalnego, wypłata transferowa
 • Wykorzystanie aplikacji do obsługi PPK

IV - 18 marca 2021

Najczęściej zadawane pytania o wdrożenie i obsługę PPK w MSP

Podczas ostatniego odcinka, nasi eksperci odpowiedzą na pytania, które najczęściej zadają pracodawcy na temat obsługi PPK i wykorzystania do tego celu odpowiednich systemów ERP.

Zapisz się na webinar