Wyzwaniem będzie zbudowanie zaufanie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) po doświadczeniach z OFE oraz wdrożenie ich w mniejszych firmach - powiedział w czwartek wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk podczas konferencji o wdrażaniu PPK.

"Kotwice bezpieczeństwa systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych są tak ciężkie, że trudno wyobrazić sobie nacjonalizację, porównywalna byłaby nacjonalizacja lokat na kontach bankowych" - mówił w czwartek wiceszef PFR.

Jak wskazał, przed PFR duże wyzwania związaną wdrażaniem PPK w mniejszych firmach. "Im mniejsze firmy, tym napięcia związane z wejściem do PPK będą większe" - zaznaczył. "Oczywiście będzie za nami premiera wdrożenia w dużych firmach, ale trzeba pamiętać, że one mają swoje służby kadrowe i oprzyrządowania" - wyjaśnił.

Dodał, że wyzwaniem bardziej proceduralnym będzie pokazywanie pracownikom korzyści z PPK. "Musimy pokazać pracownikom, że jeżeli wpłacisz swoje X, to drugie X dostaniesz od państwa i pracodawcy" - tłumaczył.

Marczuk przypomniał, że w pierwszym etapie tworzenia PPK obowiązkiem tworzenia PPK objęto 4,1 tys. firm, które zatrudniają blisko 3,3 mln pracowników. Jak szacuje, "w pierwszej fali po uruchomieniu PPK partycypacja wynieść w okolicach 50 proc.".

Zgodnie z prawem, od poniedziałku, 1 lipca pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób wchodzą do systemu PPK. Co kolejne pół roku - aż do stycznia 2021 r. - system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorcach.

Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Obejmie ona pracowników w wieku 18-55 lat, natomiast ci starsi mogą przystąpić do PPK dobrowolnie. Wszyscy mają też prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie.

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie: Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI); Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo Pracownicze Towarzystwo Emerytalne (PrTE); Zakład Ubezpieczeń.

W systemie PPK uczestniczą wyłącznie instytucje finansowe zarządzane przez podmioty wpisane do ewidencji PPK.

Oszczędności emerytalne w ramach PPK tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik, przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc. Pracodawca ma wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Zarządzaniem i inwestowaniem pieniędzy gromadzonych w ramach PPK zajmować się będą instytucje finansowe, które spełniają odpowiednie warunki i zostaną wpisane do ewidencji, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.