Artykuły na temat: "przetargi"

27 lutego 2019 r.

Zmiany w przetargach: Jeszcze sporo trzeba poprawić, by ulżyć stronom postępowania

18 lutego 2019 r.

Oferty składane w wielomilionowych przetargach nie muszą być odrzucane. E-podpis z użyciem SHA-1 jest jednak ważny

13 lutego 2019 r.

Zamówienia in-house na dotychczasowych zasadach