Artykuły na temat: "Żydzi"

16 maja 2018 r.

Władze PRL miały kłopot z narracją o powstaniu w getcie