Napisała pani do mnie po wywiadzie z ambasadorem Jakubem Kumochem („Trzeba rozmawiać o faktach”, Magazyn DGP z 19 lutego 2021 r.).
Napisałam do pani w imieniu prof. Jana Grabowskiego i swoim. Bo rzeczywistość przedstawiona przez ambasadora jest niezgodna z rzeczywistością historyczną, którą bada i opisuje Grabowski, a którą także badał i opisywał mój ojciec, Szymon Datner, historyk Zagłady, również wzmiankowany w tym wywiadzie.