Monika Krawczyk została odwołana z funkcji dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stanowisko p.o. szefa placówki powołany został dr Michał Trębacz.

Jak napisano w komunikacie, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powodem odwołania Moniki Krawczyk z funkcji dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie jest "brak zgodności realizowanych działań ze złożonym programem autorskim".

Nieprawidłowości w zarządzaniu Żydowskim Instytutem Historycznym

Resort - napisano - otrzymał "sygnały o nieprawidłowościach w zarządzaniu instytucją oraz zaniepokojeniu środowisk naukowych znaczącym obniżeniem poziomu działalności naukowej" placówki. Decyzję ministra kultury o odwołaniu dyrektor poparły środowiska żydowskie w Polsce - dodano w komunikacie.

Powołanie na dyrektor instytucji Krawczyk otrzymała w 2021 r., zastąpiła na stanowisku prof. Pawła Śpiewaka. Wcześniej pełniła rolę dyrektora zarządzającego Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, była przewodniczącą Związku Wyznaniowego Gmin Żydowskich, brała udział w pracach Rady Społecznej przy dyrektorze Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Na stanowisko p.o. dyrektora powołanie dostał dr Michał Trębacz - członek European Association for Jewish Studies oraz Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, od 2017 r. kierownik Działu Naukowego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Sprawował nadzór merytoryczny nad programem Global Education Outreach, którego celem było stworzenie infrastruktury naukowej dla rozwoju studiów żydowskich w Polsce i na świecie. Współpracował z paryskim Memorial de la Shoah. (PAP)

Oprac. Piotr Celej

pj/ dki/