Wspólnie z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC) nabyła rozległą, specjalistyczną wiedzę w zakresie walki z różnymi rodzajami dyskryminacji i rasizmu. W listopadzie 2020 r. sekretarz generalna Marija Pejčinović Burić powołała mnie na pierwszego specjalnego przedstawiciela RE do walki z antysemityzmem i innymi formami nienawiści religijnej.
Zaledwie po sześciu miesiącach pracy zszokował mnie wybuch nienawiści do Żydów wyrażanej zarówno w internecie, jak i na ulicach Londynu i innych europejskich miast. Bezczeszczono synagogi i palono izraelskie flagi. Incydenty pokazały rosnące zagrożenie dla Żydów w Europie, żydowscy obywatele nadal obawiają się o bezpieczeństwo. Zdecydowane działanie jest konieczne, by zapobiec kolejnym falom przemocy w szczycie tego przypływu antysemityzmu. Na poziomie państwowym niektóre rządy wzmocniły policyjną ochronę wspólnot żydowskich. Rządy powinny wzmocnić współpracę na poziomie międzynarodowym, bo fala antysemityzmu przekracza granice państwowe.