Artykuły na temat: "sprawozdanie finansowe"

5 sierpnia 2019 r.

Rozrachunki z kontrahentami. Nowe zasady ujmowania i wyceny

11 czerwca 2019 r.

Jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe na odległość

6 maja 2019 r.

Uchwałę jednostka zaewidencjonuje w księgach roku bieżącego