Informacje

2 kwietnia 2019 r.

E-sprawozdania finansowe. Poradnik dla spóźnialskich2 kwietnia 2019 r.

31 marca minął termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego. Choć nowelizacja ustawy o rachunkowości zmodyfikowała jedynie formę sporządzenia i wysyłki rocznych raportów, przedsiębiorcy musieli poświęcić więcej czasu na obowiązki podatkowe. Co zrobić w przypadku spóźnienia?

4 marca 2019 r.

E-sprawozdania w praktyce. Odpowiadamy na najważniejsze pytania4 marca 2019 r.

Od 1 października podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych objęte są nowymi przepisami. Nowelizacja prawa zastąpiła papierowe dokumenty plikami XML. Zmiana formy sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych już teraz stanowi wyzwanie dla firm. Odpowiadamy na najważniejsze pytania księgowych i przedsiębiorców.

29 stycznia 2019 r.

Rachunkowość w erze cyfryzacji: Jak przygotować się do zmian w przepisach?29 stycznia 2019 r.

Kontakt na linii urzędnik – przedsiębiorca nie wymaga już wizyty w urzędzie, a dokumenty w formie papierowej przeszły do lamusa. Cyfryzacja podatków trwa i stawia przed firmami nowe wyzwania. Z jednej strony usprawnia funkcjonowanie firm, z drugiej zaś – przysparza nowych obowiązków. Jednolity plik kontrolny, e-sprawozdania czy likwidacja deklaracji VAT to tylko kilka dowodów na trwającą rewolucję w rachunkowości.

21 stycznia 2019 r.

Spór o podpis elektroniczny. Jak podpisać e-sprawozdanie finansowe? 21 stycznia 2019 r.

Podmioty zobligowane do sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych muszą uporać się z nowymi obowiązkami związanymi ze zmianą formy wysyłki takiego dokumentu. Przepisy z 1 października 2018 roku wprowadziły wymóg elektronicznego przesyłania e-sprawozdań finansowych. Zasady podpisu takiego sprawozdania nie są już tak oczywiste, jak w przypadku papierowych dokumentów.

15 stycznia 2019 r.

Nowe przepisy już obowiązują: Wymogi formalne tworzenia e-sprawozdań finansowych 15 stycznia 2019 r.

Zastąpienie papierowych sprawozdań finansowych dokumentami elektronicznymi niesie za sobą nowe obowiązki dla przedsiębiorców, księgowych, biegłych rewidentów i szeregu innych podmiotów. Nowe przepisy, które obowiązują od 1 października 2018 roku, wiążą się także z koniecznością spełnienia ustawowych wymogów formalnych sporządzania sprawozdań finansowych.

10 grudnia 2018 r.

Część zmian dotyczy podmiotów małych oraz mikro i wiąże się z doprecyzowaniem katalogu takich jednostek.

Zmiany w rachunkowości od 2019 roku. Kiedy nowe sprawozdania finansowe?10 grudnia 2018 r.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany dotyczące ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.) mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.