Informacje

15 stycznia 2019 r.

Nowe przepisy już obowiązują: Wymogi formalne tworzenia e-sprawozdań finansowych 15 stycznia 2019 r.

Zastąpienie papierowych sprawozdań finansowych dokumentami elektronicznymi niesie za sobą nowe obowiązki dla przedsiębiorców, księgowych, biegłych rewidentów i szeregu innych podmiotów. Nowe przepisy, które obowiązują od 1 października 2018 roku, wiążą się także z koniecznością spełnienia ustawowych wymogów formalnych sporządzania sprawozdań finansowych.

10 grudnia 2018 r.

Część zmian dotyczy podmiotów małych oraz mikro i wiąże się z doprecyzowaniem katalogu takich jednostek.

Zmiany w rachunkowości od 2019 roku. Kiedy nowe sprawozdania finansowe?10 grudnia 2018 r.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany dotyczące ustawy o rachunkowości (dalej: u.r.) mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

26 sierpnia 2018 r.

1,5 mld przedsiębiorców co miesiąc w ramach JPK_VAT wysyła prawie 1,7 mln plików

JPK na żądanie i JPK VAT – różnice i podobieństwa26 sierpnia 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem (bazą) danych tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Inaczej mówiąc, jest to standard, według którego przekazuje się dane do organów podatkowych. Dane te muszą być przekazywane według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów szablonu (zgodnego ze stosowaną w komunikacji elektronicznej formą XML)