Informacje

26 sierpnia 2018 r.

1,5 mld przedsiębiorców co miesiąc w ramach JPK_VAT wysyła prawie 1,7 mln plików

JPK na żądanie i JPK VAT – różnice i podobieństwa26 sierpnia 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem (bazą) danych tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Inaczej mówiąc, jest to standard, według którego przekazuje się dane do organów podatkowych. Dane te muszą być przekazywane według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów szablonu (zgodnego ze stosowaną w komunikacji elektronicznej formą XML)