Już wkrótce wszystkie firmy rozliczające VAT będą objęte systemem jednolitego pliku kontrolnego. W 2018 roku mikroprzedsiębiorstwa po raz pierwszy obowiązkowo prześlą skarbówce dane o zakupie i sprzedaży VAT. Kiedy mija termin przesłania pierwszego pliku?

Co do zasady, dane i ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK muszą trafić do skarbówki nie później niż 25. dnia każdego miesiąca. Mikroprzedsiębiorstwa zostaną objęte są obowiązkiem raportowania plików JPK od 1 stycznia 2018 roku, co oznacza, że pierwszy plik JPK zawierający informacje o transakcjach dokonanych styczniu muszą przesłać do dnia 25 lutego. W nadchodzącym roku termin ten wypada w niedzielę stąd ostatnim dniem wysyłki jest 26 lutego 2018 roku.

Mimo że obowiązek wysyłki JPK_VAT dotknie mikroprzedsiębiorców dopiero w lutym, już teraz można zdecydować się na wysyłkę pliku JPK. Mikroprzedsiębiorca, który prześle ewidencję VAT w jednolitym pliku kontrolnym za grudzień lub jeszcze za listopad, będzie mógł liczyć na szybszy zwrot podatku, tj. w ciągu 25, a nie 60 dni.

Co w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie? Pliki JPK muszą zostać wysłane do 25. następnego miesiąca bez względu na termin rozliczania VAT. Jednak mimo wprowadzenia miesięcznego obowiązku raportowania JPK, firmy nadal mogą składać deklaracje VAT kwartalnie – przepisy w tym zakresie nie zmieniły się.

W 2018 roku skarbówka upomni się nie tylko o dane zawarte w pliku JPK_VAT. Te zawierają te same informacje, które znajdują się w deklaracjach VAT i należy przesłać je obowiązkowo, bez wezwania organu podatkowego. Od 1 lipca 2018 roku, mikroprzedsiębiorcy będą przesyłać fiskusowi także inne dane w ramach JPK. Na żądane urzędu będą zobligowani udostępnić dane dot. Ksiąg rachunkowych(JPK_KR), wyciągów bankowych (JPK_WB), magazynu (JPK_MAG), faktur VAT (JPK_FA), podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) i ewidencji przychodów (JPK_EWP).

Co grozi spóźnialskim? Niezłożenie JPK w wyznaczonym terminie może skutkować sankcjami określonymi w kodeksie karnym skarbowym. Najsurowsze kary dotyczą całkowitego zaniedbania obowiązku wysyłki. Rodzaj i wysokość sankcji pieniężnych nałożonych na podatnika nieskładającego JPK uzależniony jest od tego, czy obowiązek przekazania pliku wynika z żądania organów podatkowych i od wysokości strat dla budżetu państwa. Uchybienie może być zatem zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

Sektor MŚP a także duże przedsiębiorstwa w większości terminowo wypełniały nowe obowiązku sprawozdawcze. Jak wynika z danych MF w okresie do 15 września 2017 roku urzędnicy nie prowadzili postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w związku z nieprzekazaniem skarbówce danych w ramach JPK.