Ministerstwa sprawiedliwości i finansów ustaliły swoją wykładnię.
Wcześniej resort finansów informował na swojej stronie internetowej, że nie ma znaczenia termin sporządzenia sprawozdania finansowego. Nowy obowiązek jest tylko wtedy, gdy dzień bilansowy przypada po 30 września 2018 r.
Wątpliwość pojawiła się w związku z wejściem w życie 1 października nowych przepisów ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395ze zm.). Nakazują one od tego momentu sporządzać sprawozdania elektronicznie i przesyłać jej do Krajowego Rejestru Sądowego w strukturze logicznej.

Wyjaśnienia MS

Już dawno zwróciliśmy uwagę na początkową rozbieżność interpretacji MF i Ministerstwa Sprawiedliwości. To ostatnie w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło, że obowiązek sporządzania sprawozdań w strukturze logicznej wszedł w życie 1 października 2018 r. i dotyczy zarówno:
  • okresów obrachunkowych, które zakończyły się przed 1 października 2018 r., a za które nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania finansowe,
  • okresów obrachunkowych, które rozpoczęły się przed 1 października 2018 r., a które zakończą się po tej dacie,
  • przyszłych okresów obrachunkowych.
Kluczowy jest więc termin sporządzenia sprawozdania – czy przypada on na dzień po 30 września 2018 r. – twierdził resort sprawiedliwości.
Był zdania, że ówczesna informacja na stronie MF jest sprzeczna z obowiązującym od 1 października 2018 r. przepisem art. 45 ust. 1f i ust. 1g ustawy o rachunkowości. Nie przewidują one żadnego rozróżnienia na okresy obrachunkowe zakończone przed 1 października 2018 r. i po 30 września 2018 r. – wskazywało MS.
Ministerstwo Finansów zmieniło swoją wykładnię i obecnie jest ona zgodna ze stanowiskiem resortu sprawiedliwości, o czym można dowiedzieć się ze strony MF.

Kolejny problem

Nadal pozostaje problem, co ze sprawozdaniami sporządzonymi przed 1 październikiem br. , które zostały (i są) przesłane do KRS po tej dacie. Przepisy przejściowe nie dają już bowiem możliwości składania ich w formie skanów. Wynika to wprost z art. 38 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398). Dopuszczał on przesyłanie elektronicznie kopii papierowych sprawozdań, ale tylko do 30 września 2018 r.
– Skoro od 1 października 2018 r. nie obowiązuje już zasada przesyłania kopii papierowych, to czy w świetle art. 38 ust. 2 nowelizacji sporządzone już sprawozdanie finansowe powinno zostać dostosowane do nowych wymogów? – zastanawia się radca prawny Łukasz Drożdżowski.
Jego zdaniem problemu można byłoby uniknąć, gdyby ustawodawca wprowadził dostatecznie precyzyjne przepisy przejściowe. – Dobrym rozwiązaniem byłoby ustanowienie zasady, według której dzień bilansowy decyduje o tym, czy sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone według nowych zasad czy starych – uważa ekspert.
Ministerstwo Sprawiedliwości nie odniosło się do tego problemu. ©℗