26 lutego minął ostateczny termin przesłania JPK_VAT w ramach struktur jednolitego pliku kontrolnego. To nowy obowiązek dla mikroprzedsiębiorców. Na co zwrócić uwagę przy każdej kolejnej wysyłce, by nie popełnić błędów?

Doświadczenia dużych firm i sektora MSP, które wdrożyły już system JPK mogą okazać się przydatne dla najmniejszych podmiotów. Te jako ostatnie musiały przygotować się na nowe obowiązki. Błędna interpretacja przepisów może skutkować koniecznością dokonania korekty, a w najgorszym przypadku – karami finansowymi. Podpowiadamy, jak uniknąć błędów przy wysyłce JPK.

JPK_VAT nie zwalnia z innych obowiązków

Likwidacja deklaracji VAT to na razie tylko ministerialne plany. Zanim jednak fiskus zadowoli się jedynie informacjami zawartymi w plikach JPK, podatnicy muszą składać także inne druki, m.in. VAT-7 czy VAT-7K. Ten pierwszy dotyczy czynnych podatników podatku od towarów i usług rozliczających się miesięcznie. Obowiązek złożenia tej deklaracji nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą oraz podmiotów zwolnionych z VAT. Deklarację VAT-7 należy złożyć do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei podmioty rozliczające się kwartalnie skorzystają natomiast z deklaracji VAT-7K. Kwartalne rozliczenie vatowców niesie za sobą kolejne ryzyko związane z jednolitym plikiem kontrolnym…

VAT kwartalnie, JPK co miesiąc

Ryzyko wiąże się bowiem z błędną interpretacją przepisów. Składanie deklaracji VAT co kwartał nie daje bowiem podatnikom możliwości kwartalnego raportowania danych w ramach JPK_VAT. Co do zasady, pliki muszą zostać wysłane do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Co więcej, mimo wprowadzenia miesięcznego obowiązku raportowania JPK, firmy nadal mogą składać deklaracje VAT kwartalnie – przepisy w tym zakresie nie zmieniły się.

Korekta faktury to korekta JPK

Konieczność korekty faktury VAT nastąpiła po przesłaniu JPK_VAT? Taka sytuacja zobowiązuje przedsiębiorcę do przesłania korekty całego pliku JPK , gdyż każda kolejna korekta faktury VAT, pociąga za sobą obowiązek korekty JPK_VAT. Należy złożyć ją między innymi w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat czy w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Jak informuje Ministerstwo Finansów, korektę plików składa się z oznaczonym celem złożenia: 2. Od stycznia 2018 w przypadku korekty oznaczamy cel złożenia 1 oraz 2, 3 itd. - przypadku każdej kolejnej korekty.

Firma zawiesiła działalność? Nie zawsze będzie zwolniona z JPK

Co do zasady, podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą i nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT nie jest już zobowiązany do wysyłki tych plików JPK_VAT, które dotyczą okresu zawieszenia. Zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług, w tym okresie nie trzeba także składać deklaracji podatkowych. Jednak jeśli firma, pomimo zawieszenia działalności wciąż dokonuje np. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nadal musi uzupełniać ewidencję VAT, a co za tym idzie, składać deklaracje i przesyłać pliki JPK_VAT. Taka konieczność występuje także w przypadku, gdy podatnik, który zawiesił działalność importuje usługi lub kupuje towary objęte podatkiem VAT.

Podpis i pełnomocnictwo

Podatnicy mają kilka możliwości podpisu plików JPK. Jedną z nich jest podpis kwalifikowany, a podstawą do posługiwania się nim jest tzw. kwalifikowany certyfikat zawierający dane umożliwiające identyfikację podmiotu. Inną możliwością jest skorzystanie z tzw. Profilu Zaufanego (eGO). To bezpłatne narzędzie, które służy jako elektroniczny podpis. Do końca 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają także możliwość podpisu plików JPK za pomocą danych uwierzytelniających. Te obejmują m.in. NIP, dane identyfikujące podatnika czy kwotę przychodu.

Czy wysyłka JPK w czyimś imieniu jest możliwa? Tak. Wymaga to jednak uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

JPK_VAT (2) już nie obowiązuje

Mikroprzedsiębiorcy składający JPK_VAT za styczeń 2018 objęci są nową strukturą JPK_VAT (3). Ta różni się od poprzedniej struktury zakresem wymaganych danych identyfikacyjnych. NIP oraz pełna nazwa podmiotu to dane, które należy obligatoryjnie wypełnić. Nieobowiązkowo można także wpisać e-mail firmy, co ma ułatwić komunikację MF z podatnikami. Pozostałe dane, np. dane adresowe czy REGON, nie powinny znajdować się w plikach JPK_VAT(3). Co więcej, zgodnie z najnowszą wersją JPK należy przesyłać także korekty plików niezależnie od tego, którego okresu rozliczeniowego będą dotyczyć.

Artykuł powstał przy współpracy merytorycznej Tax Care