„To narzędzie do budowy zaufania pomiędzy uczciwymi przedsiębiorcami a administracją skarbową”. W takich słowach resort finansów podsumowuje efekty wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego. Od stycznia tego roku pliki z ramach JPK przesyłają skarbówce już wszystkie firmy.

Zgodnie ze statystykami ministerstwa zdecydowana większość czynnych vatowców wywiązuje się z nowego obowiązku. Mowa bowiem 94,5 proc. przedsiębiorców, którzy złożyli informację JPK_VAT w wymaganym terminie. Tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania JPK przez ręce urzędników przeszło ok. 650 mln faktur. W toku ich weryfikacji przy użyciu elektronicznego narzędzia do analiz automatycznych „ANALIZATOR_JPK” zidentyfikowano około 85 tysięcy faktur wystawionych przez podatników niezarejestrowanych do VAT na dzień wystawienia faktury.

„Obowiązek przesyłania informacji JPK_VAT wpłynął na uszczelnienie systemu podatkowego. Uzyskano bowiem dostęp do danych w formacie umożliwiającym automatyczną analizę przesłanych danych. Daje to możliwość szybkiej identyfikacji nieprawidłowości i nadużyć podatkowych, m.in. zidentyfikowanie faktur VAT wystawionych i wprowadzonych do obrotu prawnego przez niezarejestrowanych podatników”- czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację posła Adama Andruszkiewicza.

Reklama

Resort zaznacza także, że wprowadzenie JPK stwarza warunki do prowadzenia działalności przy uczciwej konkurencji. Jak dodaje, JPK stał się narzędziem do eliminacji z rynku nieuczciwych firm, które dotąd budowali swoją przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami uczciwie płacącymi podatki.

Konsekwencją wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego jest także ograniczenia liczby kontroli i postępowań. Jak zapewnia MF, jest ich mniej, ale są skuteczniejsze bo bardziej ukierunkowane. Obejmą one wyłącznie te podmioty, których zachowanie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia nadużyć podatkowych. Wprowadzenie obowiązku przesyłania informacji JPK_VAT okazało się również korzystne dla poprawy szybkości i skuteczności działania administracji skarbowej. Przesłanie informacji JPK_VAT umożliwia organom podatkowym weryfikację całości rozliczenia podatnika.

Comiesięczny obowiązek wysyłki JPK_VAT zapewni fiskusowi stały kontakt ze stroną biznesu. Pozwoli to na znacznie szybsze identyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniu tego podatku i ich sygnalizowanie podatnikom, którzy będą mogli zrobić szybką korektę. Tym samym podatnicy unikną konsekwencji podatkowych, takich jak podwyższona kwota odsetek za zwłokę, czy sankcje karno-skarbowe. „Jest to zatem narzędzie do budowy zaufania pomiędzy uczciwymi przedsiębiorcami a administracją skarbową” – dodaje Paweł Cybulski z KAS.

Jednolity plik kontrolny to zbiór informacji o operacjach gospodarczych przesyłanych skarbówce za każdy miesiąc. JPK przesyła się wyłącznie w formie elektronicznej, a dane pobierane są bezpośrednio z systemów księgowych firm. Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie firmy zobligowane są do przesyłki JPK_VAT. Dane należy przesyłać do 25. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Odpowiedź z dnia 16.04.2018 na interpelację nr 20897 w sprawie podsumowania danych dotyczących jednolitych plików kontrolnych.