Przedsiębiorcy uczestniczący w obrocie zagranicznym wciąż mają wątpliwości jak przesłać pliki w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Nie wszystkie narzędzia udostępniane przez resort finansów są bowiem przeznaczone dla podmiotów zawierających transakcje poza granicami kraju. To nie koniec problemów księgowych firm…

„Aplikacja E-mikrofirma nie pozwala na księgowanie faktur z obrotu unijnego. Chociaż w świetle polskiego prawa mikroprzedsiębiorca może mieć NIP UE i działać rynku zagranicznym, to jednak w aplikacji opracowanej przez ministerstwo nie może wpisać tych faktur” – pisze czytelnik.

Jak wyjaśnia resort finansów, wspomniana aplikacja skierowana jest do najmniejszych przedsiębiorców obrotu gospodarczego, którzy dokonują „prostych rozliczeń krajowych na zasadach ogólnych.” Co to oznacza? Korzystając z aplikacji e-mikrofirma podatnik może wygenerować i przesłać plik JPK, pod warunkiem, że wprowadzone faktury dotyczą obrotu krajowego. Resort wyraźnie zaznacza, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej między innymi eksport lub import towarów należy korzystać z innych programów.

Innym bezpłatnym rozwiązaniem jest więc aplikacja Klient JPK 2.0 wraz z plikiem .csv. Te, jak zaznacza resort nie mają żadnych ograniczeń co do typów ujmowanych transakcji. Ich wadą niestety jest brak możliwości wystawiania faktur. Ministerstwo odsyła więc do programów komercyjnych.

Jednolity plik kontrolny to zbiór informacji o operacjach gospodarczych przesyłanych skarbówce za każdy miesiąc. JPK przesyła się wyłącznie w formie elektronicznej, a dane pobierane są bezpośrednio z systemów księgowych firm. Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie firmy zobligowane są do przesyłki JPK_VAT. Dane należy przesyłać do 25. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Ze statystyk MF wynika, że przedsiębiorcy wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku. Prawie 95 proc. vatowców na czas przesyła pliki JPK.