Niebawem obowiązek przekazywania skarbówce danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego obejmie wszystkie firmy. 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy dołączą do podmiotów składających JPK.

Oto wykaz najważniejszych zadań i terminów dla mikrofirm, dużych, średnich i małych przedsiębiorców.

Duże przedsiębiorstwa

Kluczową kwestią jest zdefiniowanie, kim jest duży przedsiębiorca. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej charakteryzuje dużego przedsiębiorcę jako podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał ponad 250 pracowników. Ponadto, jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyborów i usług oraz operacji finansowych przekraczał równowartość 50 milionów euro. Podmioty te jako pierwsze musiały wdrożyć struktury JPK do swoich systemów księgowych.

Od 1 lipca 2016 roku duże firmy muszą przekazywać fiskusowi nie tylko ewidencję VAT , ale wszystkie dane w ramach JPK . Mowa o strukturach tj. księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciągi bankowe (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT), faktury VAT (JPK_FA), podatkowe księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) oraz ewidencje przychodów (JPK_EWP).

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza różne kryteria dla zdefiniowania małego i średniego przedsiębiorcy (MSP). Podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników a ich roczny obrót nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro to mali przedsiębiorcy. Podmiot, który w tym samym czasie zatrudniał mniej niż 250, a roczny dochód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 50 milionów euro definiowany jest mianem średniego przedsiębiorcy.

Zarówno mali, jak i średni przedsiębiorcy od 1 stycznia 2017 roku zobligowane są do comiesięcznego przekazywania fiskusowi VAT_JPK, a od 1 lipca 2018 roku będą musiały przesyłać wszystkie pliki w ramach struktur JPK.

Mikroprzedsiębiorstwa

Podmioty te jako ostanie wdrożą system JPK. Chodzi o przedsiębiorców, którzy w co najmniej dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniali mniej niż 10 pracowników, a roczny dochód netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorstwa będą musiały wdrożyć struktury JPK do 1 lipca 2018 roku, a już od 1 stycznia 2018 roku będą musiały raportować VAT_JPK.

WAŻNE: Ewidencję JPK_VAT należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną bez wezwania organu podatkowego. Przedsiębiorcy muszą przesyłać JPK_VAT co miesiąc do 25 dnia. kolejnego miesiąca. Pozostałe pliki w ramach JPK przekazywane są na żądanie fiskusa.