Informacje

26 sierpnia 2018 r.

1,5 mld przedsiębiorców co miesiąc w ramach JPK_VAT wysyła prawie 1,7 mln plików

JPK na żądanie i JPK VAT – różnice i podobieństwa26 sierpnia 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem (bazą) danych tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Inaczej mówiąc, jest to standard, według którego przekazuje się dane do organów podatkowych. Dane te muszą być przekazywane według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów szablonu (zgodnego ze stosowaną w komunikacji elektronicznej formą XML)

13 czerwca 2018 r.

Kara za zaniechanie tego obowiązku może sięgać nawet 2800 złotych.

Za nieprzekazanie danych JPK na żądanie fiskusa grożą kary13 czerwca 2018 r.

Mimo comiesięcznego obowiązku przekazywania skarbówce pliku JPK_VAT, od 1 lipca sektor MSP i najmniejsze firmy będą zobowiązane do przesyłania organom podatkowym danych także w ramach innych struktur JPK na ich wezwanie. Kara za zaniechanie tego obowiązku może sięgać nawet 2800 złotych.

27 kwietnia 2018 r.

Kontrahentami firmy są wyłącznie firmy zagraniczne. Program nie przyjmuje ani numeru VAT unijnego ani zagranicznego kodu pocztowego. Jak wówczas wystawić faktury w aplikacji e-mikrofirma?

Jednolity plik kontrolny: E-mikrofirma tylko do krajowych rozliczeń27 kwietnia 2018 r.

Przedsiębiorcy uczestniczący w obrocie zagranicznym wciąż mają wątpliwości jak przesłać pliki w ramach jednolitego pliku kontrolnego. Nie wszystkie narzędzia udostępniane przez resort finansów są bowiem przeznaczone dla podmiotów zawierających transakcje poza granicami kraju. To nie koniec problemów księgowych firm…