Największa grupa przedsiębiorców czyli mikrofirmy, a także sektor MSP dołączą do dużych przedsiębiorstw, które od dwóch lat zobowiązane są przesyłać pliki w ramach wszystkich struktur jednolitego pliku kontrolnego. Od 1 lipca firmy będą musiały przesyłać skarbówce dane na jej żądanie.

Przekazywanie informacji w ramach JPK nie jest nowym obowiązkiem przedsiębiorców. Duże firmy od 2016 roku przesyłają dane w ramach wszystkich struktur, zaś najmniejsze podmioty i sektor MSP dotąd przekazywały organom skarbowym wyłącznie comiesięczną informację JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego.

Kolejne firmy z JPK na żądanie

Chodzi o mikroprzedsiębiorstwa i sektor MSP. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej pierwszą grupę podmiotów definiuje jako firmy, które w co najmniej dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników, a roczny dochód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości tej kwoty w złotych. Za małego przedsiębiorcę uważa się natomiast podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro. Podmiot, który w tym samym czasie zatrudniał mniej niż 250, a roczny dochód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 50 milionów euro definiowany jest mianem średniego przedsiebiorcy.

Procedura

- Od 1 lipca br., jeżeli organ podatkowy zażąda w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej przekazanie jednej ze struktur, podatnik będzie miał przynajmniej 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. Wówczas będzie mógł przesłać wymagane informacje drogą elektroniczną lub przekazać je np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach tj. np. duża ilość żądanych danych, przedsiębiorca może wnioskować o wydłużenie terminu ich przekazania – mówi Barbara Przybylska, projektant systemów Comarch ERP.

Jakich danych może żądać skarbówka?

Dane przekazywane na żądanie organu podatkowego, dotyczą określonych rodzajów ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Wszystkie wymagane dane powinny być przesyłane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej. Poza powszechną już strukturą JPK_VAT, wyróżnia się następujące struktury


• księgi rachunkowe JPK_KR
• wyciąg bankowy JPK_WB
• magazyn (przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcia międzymagazynowe) JPK_MAG
faktury (zestawienie faktur) JPK_FA
• podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPIR
• ewidencja przychodów JPK_EWP

Za niedostosowanie się do polecenia organu skarbowego, przedsiębiorcy grozi kara porządkowa w maksymalnej wysokości 2800 złotych.