Badania sprawozdań finansowych nie oznacza się w nowym jednolitym pliku kontrolnym kodem GTU_12 – poinformowała w komunikacie Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR).

Wątpliwość w tym zakresie pojawiła się wraz z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Wprowadziło ono od 1 października br. wymóg oznaczania w JPK_V7 niektórych dostaw i usług odpowiednimi kodami GTU.
Jeden z nich – kod GTU_12 – dotyczy usług o charakterze niematerialnym wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Powstała więc wątpliwość, czy w tym zakresie mieszczą się też usługi badania sprawozdań finansowych, które wchodzą w zakres grupowania 69.20.1 PKWiU – „Usługi w zakresie audytu finansowego”. Według PIBR nie, co potwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa. KIS przyznał, że w ustawie o VAT i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak definicji usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy więc rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.
Pomocne w tym przypadku mogą być klasyfikacje statystyczne:
  • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
  • księgowe: 69.20.2,
  • prawne: 69.1,
  • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1,
  • marketingowe: 73.11.12,
  • firm centralnych: 70.1,
  • reklamowych: 73.1,
  • badania rynku i opinii publicznej: 73.2,
  • badań naukowych i prac rozwojowych: 72,
  • usług szkoleniowych: 85.
Wśród wymienianych przez KIS symboli PKWiU związanych z obowiązkiem raportowania w polu GTU_12 nie ma natomiast symbolu 69.20.1 PKWiU.