Wątpliwość w tym zakresie pojawiła się wraz z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988 ze zm.). Wprowadziło ono od 1 października br. wymóg oznaczania w JPK_V7 niektórych dostaw i usług odpowiednimi kodami GTU.
Jeden z nich – kod GTU_12 – dotyczy usług o charakterze niematerialnym wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.