Osoby fizyczne będące podatnikami VAT mogą podpisywać jednolite pliki kontrolne poprzez podanie wysokości przychodu uzyskanego dwa lata wcześniej.
Została już opublikowana nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w tej sprawie (Dz.U. z 2018 r. poz. 304). Obowiązuje ona od 5 lutego br., z tym że tylko do końca 2018 r.
Przedstawiciele biura prasowego Ministerstwa Finansów potwierdzili w rozmowie z DGP, że już pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów fiskus otrzymał dziesiątki plików JPK_VAT podpisanych w ten uproszczony sposób. Termin przesłania JPK_VAT za styczeń mija 26 lutego br.
To nie koniec ułatwień. MF udostępniło już aplikację internetową e-mikrofirma, która pozwoli przedsiębiorcom stworzyć JPK_VAT i przesłać go dalej fiskusowi.
Po raz pierwszy obowiązek przesłania ewidencji VAT w formacie JPK obejmie teraz najmniejszych przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT. Wielu ekspertów alarmowało, że z tego powodu mikroprzedsiębiorcy będą skazani na zakup kosztownego podpisu elektronicznego bądź zakładanie profilu zaufanego (ePUAP). Tylko takie formy podpisu były bowiem przewidziane w rozporządzeniu ministra finansów z 24 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 932).
Obowiązująca od 5 lutego br. nowelizacja wprowadziła trzeci sposób podpisu – poprzez podanie wysokości przychodu uzyskanego dwa lata wcześniej. W taki sam sposób można już od lat składać np. elektronicznie zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, a obecnie także deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-UE.
Chcąc więc przesłać JPK_VAT, wystarczy podać swój NIP albo PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz wspomnianą już wysokość przychodu uzyskanego dwa lata wcześniej. Jeśli podatnik nie będzie znał swojego przychodu, bo np. nie składał wtedy zeznania rocznego, może wpisać 0.
JPK_VAT w ogóle nie muszą przesyłać przedsiębiorcy, którzy korzystają z jakiegokolwiek zwolnienia od podatku: sprzedają towary lub świadczą usługi zwolnione z podatku (zwolnienie przedmiotowe), bądź osiągają roczne obroty niższe niż 200 tys. zł (zwolnienie podmiotowe). Jeśli jednak zrezygnowaliby z tej drugiej preferencji, będą już musieli składać jednolite pliki kontrolne w urzędach skarbowych.

Etap legislacyjny

Nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane – opublikowana (Dz.U. z 2018 r. poz. 304).