Mimo comiesięcznego obowiązku przekazywania skarbówce pliku JPK_VAT, od 1 lipca sektor MSP i najmniejsze firmy będą zobowiązane do przesyłania organom podatkowym danych także w ramach innych struktur JPK na ich wezwanie. Kara za zaniechanie tego obowiązku może sięgać nawet 2800 złotych.

Kary dla przedsiębiorców w tym zakresie określa kodeks karny skarbowy. Zarówno nieudostępnienie danych JPK na żądanie skarbówki, jak i nieprzekazanie pliku JPK_VAT bez wezwania fiskusa zagrożone jest karą grzywny za przestępstwo skarbowe.

Odpowiedzialność