26 marca mija termin kolejnej obowiązkowej wysyłki plików JPK_VAT. Resort finansów potwierdza, że nawet podmioty, które zawiesiły działalność gospodarczą, nie zawsze będą zwolnione z przekazania plików JPK.

Do mojego biura poselskiego wpłynęło zapytanie od podatnika, który ma zawieszoną działalność gospodarczą i nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W lutym otrzymał on wiadomość przypominającą o obowiązku przesyłania co miesiąc do Ministerstwa Finansów danych z ewidencji VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego. Czy w tej sytuacji musi złożyć JPK_VAT? – pisze poseł Krzysztof Sitarski w zapytaniu do Ministerstwa Finansów.

Kogo dotyczy obowiązek wysyłki JPK_VAT?

Obowiązek przekazywania przez podatników informacji o ewidencji zakupów i sprzedaży wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia br. wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni vatowcy muszą raportować dane fiskusowi w formie JPK. Chodzi zarówno o osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, jak i osoby prawne (np. spółki kapitałowe) oraz podatników bez osobowości prawnej (np. spółki cywilne). Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, obowiązek ten dotyczy również rolników, którzy są czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Co do zasady, wyżej wymienione podmioty są zobowiązane do wysyłki pliku JPK_VAT najpóźniej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wysyłka za luty możliwa jest jednak także 26. marca, gdyż 25. przypada w niedzielę. JPK_VAT jest odzwierciedleniem ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i musi być zgodny z deklaracją VAT składaną za tożsamy okres.

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie jest podatnikiem VAT ma obowiązek wysyłki JPK?

„Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym nie prowadzą ewidencji zakupów i sprzedaży, nie mają obowiązku comiesięcznego przesyłania informacji o takiej ewidencji w formie JPK_VAT” – czytamy w odpowiedzi resortu finansów. Podmioty, które dokonują czynności zwolnione z VAT także nie będą musiały przesłać danych skarbówce.

Co z zawieszeniem działalności gospodarczej?

Co do zasady, podatnik, który zawiesił działalność gospodarczą i nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT nie jest już zobowiązany do wysyłki tych plików JPK_VAT, które dotyczą okresu zawieszenia. Zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług, w tym okresie nie trzeba także składać deklaracji podatkowych. Jednak jeśli firma, pomimo zawieszenia działalności wciąż dokonuje np. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, nadal musi uzupełniać ewidencję VAT, a co za tym idzie, składać deklaracje i przesyłać pliki JPK_VAT. Taka konieczność występuje także w przypadku, gdy podatnik, który zawiesił działalność importuje usługi lub kupuje towary objęte podatkiem VAT.

Zwolnienie z obowiązku przesłania JPK_VAT nie dotyczy zatem:

  • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W powyższych przypadkach, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik zobligowany jest prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT, złożyć deklarację VAT i jednocześnie przesłać plik JPK_VAT.