Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, będą zobowiązani do przekazywania, na żądanie organów podatkowych, kolejnych struktur JPK
Są to:
■ księgi rachunkowe – JPK_KR;
■ wyciąg bankowy – JPK_WB;
■ magazyn – JPK_MAG;
faktury VAT – JPK_FA;
■ podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR;
■ ewidencja przychodów – JPK_EWP.
Te dodatkowe obowiązki nie ominą również podatników VAT korzystających ze zwolnienia podmiotowego (czyli ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów – do 200 000 zł). Dane te należy dostarczyć w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. W razie ich niedostarczenia podatnikom grożą kary finansowe.
Do czego zobowiązany jest podatnik wezwany do przekazania JPK na żądanie
Obowiązki podatnika wezwanego do przekazania JPK na żądanie Opis
JPK na żądanie dla podatnika zwolnionego z VAT Podatnik, który korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (tj. ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów), nie jest objęty obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Jednak od 1 lipca 2018 r. może on zostać zobowiązany przez organ podatkowy do przesyłania innych struktur JPK, np. dotyczących podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), wyciągów bankowych (JPK_WB) czy faktur (JPK_FA). Obowiązek ten powstanie dopiero wtedy, gdy z takim żądaniem wystąpi organ podatkowy, a podatnik prowadzi księgę podatkową i wytwarza dowody księgowe przy użyciu programów komputerowych
Termin dostarczenia danych Na udostępnienie żądanych struktur podatnik będzie miał trzy dni. Jeśli wyznaczony w wezwaniu termin na dostarczenie danych w formie JPK będzie dla podatnika zbyt krótki, może on zwrócić się do organu podatkowego o jego przedłużenie. Przedłużenie tego terminu musi być jednak uzasadnione
Sposób przekazania organowi podatkowemu danych w formie JPK O ile jedyną możliwością złożenia JPK_VAT jest wyłącznie droga elektroniczna (poprzez aplikację kliencką MF lub za pośrednictwem interfejsu dostępnego w programie księgowym dostosowanym do wymogów takiego przesyłu), o tyle w przypadku pozostałych struktur JPK, dostarczanych organowi podatkowemu na żądanie, będą to informatyczne nośniki danych. W rezultacie dane dotyczące JPK na żądanie można przekazywać za pomocą pendrive’a, karty pamięci, płyty CD/DVD itp. Ze względów bezpieczeństwa (m.in. z powodu braku szyfrowania) nie można ich natomiast przesłać pocztą elektroniczną, czyli za pomocą e-maila
Kary finansowe za niedostarczenie danych Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł