Wśród 1,7 mln jednolitych plików kontrolnych wysłanych terminowo za styczeń znalazły się też korekty. JPK_VAT skorygować trzeba w przypadku otrzymania korekty faktury, choć nie zawsze. Tax Care wyjaśnia, którzy przedsiębiorcy i w jaki sposób powinni ponownie wysłać plik.

JPK_VAT musi odzwierciedlać dane zawarte w deklaracjach VAT. Przedsiębiorcy, u których wstępna analiza pliku przez Ministerstwo Finansów wykryła rozbieżności, zostaną poproszeni o weryfikację lub o korektę. Otrzymają e-maile lub, jeśli nie podali fiskusowi swojego adresu e-mail, SMS albo powiadomienie na piśmie. Z opublikowanego przez resort podsumowania pierwszego miesiąca przesyłania jednolitego pliku kontrolnego przez wszystkich czynnych podatników VAT wynika, że resort wysłał kilkadziesiąt tysięcy takich powiadomień.

Błędy w JPK_VAT

Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat czy w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację, jaką może spowodować np. błędny numer NIP kontrahenta. Z danych resortu finansów wynika, że problemy podczas składania pliku dotyczyły najczęściej m.in. uwzględniania w pliku faktur zakupu wystawionych przez podmioty, które nie są czynnymi podatnikami VAT.

– Samo otrzymanie wiadomości z Ministerstwa Finansów o niezgodnościach w pliku nie wiąże się z karami dla podatnika. Jeśli po jej otrzymaniu przedsiębiorca sprawdzi ewidencję VAT, wyjaśni rozbieżność i w przypadku znalezienia błędu dokona korekty JPK_VAT, nie poniesie żadnych konsekwencji – mówi Magdalena Flis, doradca podatkowy Tax Care. W razie jakichkolwiek wątpliwości wywołany przez fiskusa do tablicy przedsiębiorca może skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym, aby wyjaśnić przyczyny stwierdzonej w pliku niezgodności.

VAT do zwrotu bez korekty JPK_VAT

Obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK_VAT funkcjonuje równolegle z obowiązkiem składania co miesiąc lub co kwartał deklaracji VAT. Korekta deklaracji VAT-7 lub VAT-7K może wiązać się z obowiązkiem korekty pliku kontrolnego, choć nie zawsze. Korekta deklaracji tylko z powodu zmiany kwoty do przeniesienia bądź kwoty do zwrotu nie powoduje konieczności korekty JPK_VAT.

Warto pamiętać o podstawowych zasadach dokonywania korekty samej deklaracji VAT. – Wystawienie faktury korygującej sprzedaż spowoduje konieczność sporządzenia korekty JPK_VAT tylko wtedy, gdy korekta będzie musiała być wykazana w miesiącu wykazania sprzedaży. Z kolei otrzymanie korekty faktury zakupu w późniejszym terminie niż miesiąc w którym odliczono podatek VAT z zakupu, nie powoduje konieczności korygowania odliczenia podatku w poprzednich miesiącach. Błąd w numerze NIP kontrahenta zmusza do korekty JPK_VAT, ale bez korekty deklaracji VAT. Zmiana kwoty do przeniesienia zmusza do korekty deklaracji VAT, ale bez korekty JPK_VAT – dodaje Magdalena Flis.
Być może od przyszłego roku przedsiębiorcy przestaną wysyłać deklaracje VAT i będą przekazywać fiskusowi sam JPK_VAT. W resorcie finansów rozpoczęto zapowiadane prace nad ich likwidacją.

Jak dokonać korekty?

Korekta JPK_VAT powinna polegać na złożeniu nowego, kompletnego i zawierającego prawidłowe dane pliku. Można to zrobić poprzez aplikacje udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów czy też przy pomocy kompleksowej platformy do zarządzania fakturami firmy, takiej jak Chmura Faktur.

Korektę JPK_VAT należy odpowiednio zaklasyfikować. Począwszy od wysyłki za styczeń 2018 roku, plik pierwotny oznaczony jest cyfrą „0”, a każda kolejna korekta to odpowiednio „1”, „2”, „3” etc.

Co z korektą plików złożonych w 2017 roku? Wówczas obowiązującą strukturą było JPK_VAT (2), w której numeracja plików była inna. Jeżeli w 2017 r. złożony został JPK_VAT z oznaczeniem celu złożenia „1" i potem były złożone korekty z oznaczeniem celu złożenia „2", to składając kolejną korektę za ten okres już według nowej struktury w 2018 r. należy wpisać „3" (niezależnie od tego ile w 2017 r. złożono korekt JPK_VAT z oznaczeniem „2").

Brak reakcji zwiększy czujność skarbówki

Nie warto lekceważyć powiadomienia o niejasnościach w przesłanym JPK_VAT. Złożenie błędnego JPK_VAT traktowane jest jak złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej, za co Kodeks karny skarbowy nakłada karę grzywny. Wysokość kary zależy od stopnia uszczuplenia budżetu państwa i od okoliczności danej sprawy: stopnia szkodliwości społecznej czynu, sposobu jego popełnienia, pobudek działania sprawcy itp.

Złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej potraktowane jako przestępstwo skarbowe karane jest grzywną od 10 do 240 stawek dziennych. W wypadkach mniejszej wagi (nieumyślną pomyłka, a nie celowe wyłudzenie podatku) nieskorygowany JPK_VAT może być potraktowany jako wykroczenie skarbowe. Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji.

Tekst powstał przy współpracy merytorycznej z TaxCare.