Artykuły na temat: "przetarg"

20 marca 2019 r.

Czy polskie przepisy dotyczące wykluczania firm z przetargów są niezgodne z unijnymi?

28 lutego 2019 r.

Wikariak: Papierowa elektronizacja przetargów

21 lutego 2019 r.

Jedna zmowa przetargowa – dwa odrębne postępowania i dwie sankcje

18 lutego 2019 r.

Oferty składane w wielomilionowych przetargach nie muszą być odrzucane. E-podpis z użyciem SHA-1 jest jednak ważny