Artykuły na temat: "związki zawodowe"

21 stycznia 2020 r.

Zmiany w Karcie nauczyciela, czyli drugi etap reformy. Co może się zmienić? Kto jest "za", a kto "przeciw"?

26 września 2019 r.

PPK: Pracodawca sam wybierze instytucję finansową. Niepotrzebne już porozumienie ze związkami