Wskaźniki i stawki

Koszty uzyskania przychodu w 2013 (w zł)


dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowościmiesięcznie: 111,25 zł
rocznie: 1335,00 zł
dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednocześnie w tej samej miejscowościnie może przekroczyć
rocznie 2002,05 zł
dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcymiesięcznie: 139,06 zł
rocznie: 1668,72 zł
dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u wielu pracodawcównie może przekroczyć
rocznie: 2502,56 zł
 
 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).