IV edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego odbędzie się w dniach 13-14 maja w Sopocie. Wydarzenie będzie pierwszą po wyborach samorządowych okazją do rozmów na najistotniejsze tematy dla rozwoju Polski lokalnej.

Kongres realizowany jest pod hasłem „Samodzielne samorządy w nowej rzeczywistości”. Ważne miejsce w programie zajmą dyskusje na dotyczące współpracy na linii samorząd – rząd – biznes – nauka.

- Tegoroczna edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego ma szczególny wymiar. Kondycja finansowa samorządów jest kluczową kwestią w kontekście realizacji projektów ważnych dla mieszkańców, w tym zapewnienia wkładów własnych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Dlatego niezmiernie istotna jest dobra współpraca z rządem m.in w zakresie KPO oraz funduszy strukturalnych. To może być ostatnia taka szansa na zewnętrzne środki dla naszych miast. Działając wspólnie i wymieniając się doświadczeniami jesteśmy w stanie zrobić więcej – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu.

Sesja plenarna otwierająca wydarzenie poświęcona będzie perspektywom samodzielności finansowej samorządów w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. W dyskusji wezmą udział Zygmunt Frankiewicz Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich; Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów i Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

- Po wyborach 15 października i powołaniu z niepotrzebną zwłoką nowego rządu nadszedł czas na oczekiwane zmiany. Przez osiem lat samorząd był coraz bardziej ograniczany przez rząd, który realizował wizję państwa scentralizowanego, odbierając kompetencje i ograniczając zasoby, zwłaszcza finansowe. Zburzono system finansów samorządowych, zmniejszając dochody własne, przede wszystkim miast. Doszły szykany polityczne i klientelizm partyjny. Po zmianie rządu mamy nadzieję na odwrócenie tego stanu rzeczy. Są już pierwsze sygnały, że taka zasadnicza zmiana jest możliwa. Przedstawione przez ministra finansów założenia zmian w ustawie o dochodach JST w bardzo dużym stopniu spełniają oczekiwania środowiska. Przede wszystkim kreuje nasze dochody własne w ten sposób, że po pierwsze mają one być większe, a po drugie – stabilne – zaznacza Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich.

Kiedy możemy spodziewać się reformy systemu finansowania? Podczas Samorządowego Kongresu Finansowego padną kluczowe pytania o strategię rządu wobec największych wyzwań polskich miast, gmin i miasteczek.

Drugi dzień kongresu otworzą debaty „Skutki zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych” z udziałem Jarosława Nenemana, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i Izabeli Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska oraz „Relacje rząd-samorząd po wyborach samorządowych” z udziałem Tomasza Szymańskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Jacka Karnowskiego, Posła na Sejm RP. Ważnym punktem programu będzie także sesja „Prezydencja Polski w UE, a partnerstwa na rzecz polityki klimatycznej” z udziałem Krzysztofa Bolesty, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

- Sopocki kongres będzie okazją do wspólnego wypracowania rekomendacji na czas nowej kadencji władz lokalnych. Budowanie planów i strategii trzeba rozpocząć od merytorycznej rozmowy o budżetach i finansach, dlatego już dziś zapraszamy do udziału przedstawicieli władz lokalnych, a także skarbników, urzędników i przedstawicieli spółek komunalnych – podkreśla Maciej H. Grabowski, dyrektor programowy Local Trends, prezes Centrum Myśli Strategicznych, współorganizatora wydarzenia.

Obszary tematyczne Samorządowego Kongresu Finansowego:

• Budżety lokalne wobec wyzwań i regulacji

• Rozwój i inwestycje w otoczeniu prawno-ekonomicznym

• Polityka rozwojowa JST w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji

• Finansowanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną, gospodarka komunalna

• Transformacja cyfrowa, smart-city, cyberbezpieczeństwo

• Zielona transformacja, adaptacja miast do zmian klimatu

• Równowaga społeczna i wyzwania polskich wsi i miasteczek

Stałym elementem programu kongresu są prezentacje na Scenie Dobrych Praktyk, gdzie pokazywane są udane inwestycje realizowane w miastach i gminach wiejskich oraz Forum Młodych, w ramach którego przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast zapraszają do dyskusji samorządowców.

Rejestracja na wydarzenie
dostępna jest pod linkiem:

www.localtrends.pl

Local Trends – Samorządowy
Kongres Finansowy

13-14 maja 2024,

Sheraton Sopot Hotel