Polska, podobnie jak wiele innych krajów na świecie, zmaga się z problemem wykluczenia cyfrowego. Chociaż dostęp do internetu stał się niemalże niezbędny do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, wciąż istnieją obszary, które określamy jako "białe plamy", pozbawione dostępu do szybkiego internetu.

Gościem Szymona Glonka w Obiektywnie o Biznesie jest Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland.

Głównym powodem białych plam jest wysoki koszt budowy infrastruktury światłowodowej, która zapewnia najlepszą jakość połączenia. Alternatywą mogą być sieci mobilne, jednak ich niezawodność wciąż nie dorównuje światłowodom. Dostępny jest również internet satelitarny, ale jest to opcja najdroższa i o najniższych prędkościach.

Rząd polski podejmuje działania mające na celu zniwelowanie cyfrowego rozwarstwienia. Istnieją programy dofinansowujące budowę sieci szerokopasmowego internetu w białych plamach. Mimo to, wyzwania pozostają liczne. Oprócz wysokich kosztów, problemem jest czasochłonny proces uzyskiwania pozwoleń oraz niski popyt na usługi internetowe w niektórych rejonach.

Według szacunków, całkowite wyeliminowanie białych plam w Polsce zajmie około 6-7 lat. Jest to cel ambitny, ale z całą pewnością warty realizacji. Dostęp do internetu jest kluczowy dla rozwoju gospodarczego, edukacji i integracji społecznej.

Unijna inicjatywa zakłada, że do 2030 roku wszyscy obywatele Europy będą mieli dostęp do szybkiego internetu. Polska, jako jeden z najbardziej zdigitalizowanych krajów na kontynencie, również dąży do tego celu. Chociaż przed nami jeszcze długa droga, każde działanie mające na celu zniwelowanie cyfrowego rozwarstwienia jest krokiem w dobrym kierunku.

Warto podkreślić, że wykluczenie cyfrowe nie dotyczy tylko braku dostępu do internetu. Ważne są również umiejętności cyfrowe, pozwalające na efektywne korzystanie z technologii. To kolejny aspekt, który wymaga szerokich działań edukacyjnych i szkoleniowych.

Zamykanie cyfrowego rozwarstwienia to wyzwanie dla całego społeczeństwa. Rząd, firmy i organizacje pozarządowe muszą wspólnie działać, aby zapewnić wszystkim obywatelom Polski równy dostęp do możliwości, jakie niesie ze sobą era cyfrowa.

Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Gospodarcze TIME