Zakończył się okres kampanii i wyborów samorządowych, a zatem przyszedł czas na długo oczekiwane uporządkowanie relacji władz centralnych i lokalnych. Jakie kwestie wymagają najpilniejszych reform? O tym rozmawiać będą uczestnicy Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego, który odbędzie się w Sopocie w dniach 13-14 maja 2024.

Sopocki kongres odbywa się w kluczowym dla samorządów momencie i będzie okazją dla nowo zaprzysiężonych wójtów, burmistrzów i prezydentów do spotkania i określenia priorytetów rozpoczynającej się kadencji. Wydarzenie realizowane jest pod hasłem „Samodzielne samorządy w nowej rzeczywistości”, ponieważ zapewnienie dochodów własnych oraz wzmocnienie ośrodka decyzyjności w lokalnych społecznościach to dziś najczęściej wskazywane przez samorządowców kwestie w relacji z rządem RP.

Reforma finansów samorządowych

- Temat kongresu dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, sfery finansów samorządowych. Przed nami bardzo istotna zmiana zasad finansowania samorządów, której głównym celem ma być przywrócenie samodzielności i wzmocnienie finansów JST. Samorządowy Kongres Finansowy to doskonała okazja do szerokich rozmów między innymi na ten temat. Powinniśmy być zjednoczeni, działać wspólnie i wymieniać się doświadczeniami. To w efekcie pozwala jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych wspólnot lokalnych – zaznacza Magdalena Czarzyńska -Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu.

O woli współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego świadczy zapowiadany udział przedstawicieli rządu. W otwierającej wydarzenie sesji plenarnej udział wezmą Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Zygmunt Frankiewicz Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich, Stanisława Kozłowska, Skarbnik Miasta Białegostoku i Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. Ze stroną samorządową spotkają się także między innymi Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu podatku od towarów i usług, Ministerstwo Finansów oraz Tomasz Szymański, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rola samorządu w realizacji polityki klimatycznej UE

Samorządy odegrają kluczową rolę w realizacji projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, rozwój transportu publicznego czy promowania edukacji klimatycznej. Rola ta będzie jeszcze ważniejsza w kontekście prezydencji Polski w UE oraz partnerstwa na rzecz polityki klimatycznej pomiędzy rządem, biznesem i samorządem. Jakie są główne cele i priorytety Polski podczas prezydencji w UE w kontekście polityki klimatycznej? I jakie wyzwania przy realizacji tejże napotkać mogą wszystkie zaangażowane strony. Na te i inne pytania odpowiadał będzie Krzysztof Bolesta, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Kwestie środowiskowe zostaną poruszone również w ramach debat takich jak: „Wpływ dostępności i zrównoważonego systemu transportu metropolitalnego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu” czy „Alternatywne źródła finansowania zielonej transformacji oraz zrównoważonego rozwoju w miastach”.

ikona lupy />
Materiały prasowe / FOTOBUENO

Stałym elementem programu kongresu są prezentacje na Scenie Dobrych Praktyk, gdzie pokazywane są udane inwestycje realizowane w miastach i gminach wiejskich oraz Forum Młodych, w ramach którego przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast zapraszają do dyskusji samorządowców.

ProgramSamorządowego Kongresu Finansowego: https://localtrends.pl/program-skf-2024/

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: www.localtrends.pl

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy

13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami samorządowymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, Grupa MTP

Patronat Honorowy: Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz

Partnerzy Samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP

Partner Strategiczny: Bank Gospodarstwa Krajowego

Partner Premium: Autopay

Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Betacom

Sponsor: Comarch

Partnerzy Merytoryczni: Instytut Finansów Publicznych, Kompaktowy Pleszew, Związek Miast i Gmin Morskich

Partnerzy Instytucjonalni: Fundacja RC, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Gdański Klub Biznesu, Polska Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie PRO, Think Tank, Unia Miasteczek Polskich, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Związek Pracodawców, Związek Gmin Pomorskich