Artykuły na temat: "zamówienia publiczne"

28 lutego 2019 r.

Wikariak: Papierowa elektronizacja przetargów

27 lutego 2019 r.

Zmiany w przetargach: Jeszcze sporo trzeba poprawić, by ulżyć stronom postępowania

21 lutego 2019 r.

Jedna zmowa przetargowa – dwa odrębne postępowania i dwie sankcje

18 lutego 2019 r.

Oferty składane w wielomilionowych przetargach nie muszą być odrzucane. E-podpis z użyciem SHA-1 jest jednak ważny

13 lutego 2019 r.

Zamówienia in-house na dotychczasowych zasadach

13 lutego 2019 r.

Trochę dobrze, trochę źle, czyli zamówienia po nowemu

12 lutego 2019 r.

Izba Koncyliacyjna, czyli rewolucjonizowanie rynku na siłę [OPINIA]