Problemy Strabag AG są spowodowane zmowami przetargowymi, do jakich dochodziło na rynku austriackim w latach 2002-2017. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt firm, a zakazane prawem porozumienia miały objąć ponad 1100 przetargów, z których eliminowano konkurencję. Przyznała to zresztą sama firma, która przystąpiła do programu łagodzenia kar.
- Spółka Strabag AG po uzyskaniu wiosną 2017 r. informacji o naruszeniach z własnej inicjatywy podjęła ścisłą współpracę z Federalnym Urzędem ds. Konkurencji, a w konsekwencji skorzystała z programu łagodzenia kar. Program ten ma zastosowanie wobec przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw, które dzięki współpracy z organami przyczyniają się w znacznym stopniu do wykrycia naruszeń. Warunkiem skorzystania z programu jest zaniechanie naruszeń z własnej inicjatywy i podjęcie współpracy z organami - wyjaśnia Maciej Tomaszewski z polskiej spółki Strabag sp. z o.o.