Artykuły na temat: "MSWiA"

24 listopada 2020 r.

Strajk kobiet. Senacka komisja zajęła się działaniami policji wobec demonstrantów pomimo nieobecności szefów MSWiA i KGP