Artykuły na temat: "audyt"

25 czerwca 2018 r.

Ujmując zobowiązania z tytułu kar umownych, stosujemy konto 221

10 czerwca 2018 r.

Polskie prawo dla emitentów jest już dostosowane do rozporządzenia MAR