Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że w piątek w Ministerstwie Zdrowia i w kilku jednostkach podległych rozpoczyna się finansowy profesjonalny audyt. "Jeśli ktoś zdefraudował lub sprzeniewierzył publiczne pieniądze, musi za to odpowiedzieć" - powiedziała Leszczyna. Dodała, że po audycie, przekaże informacje o jego wynikach.

Leszczyna o respiratorach

"Wszyscy wiemy, że kupione były respiratory od handlarza bronią (...), że koledzy i krewni królika (...), że w Agencji Badań Medycznych prezesem był pan, który nie miał do tego uprawnień i złożył prawdopodobnie w złej wierze swoje dokumenty. O tym też zawiadomiłam prokuraturę. Takich rzeczy jest dużo" - podkreśliła szefowa MZ w TVP Info.

Leszczyna o finansowym profesjonalnym audycie

Poinformowała, że w piątek w jej resorcie i w kilku jednostkach podległych MZ rozpoczyna się finansowy profesjonalny audyt Krajowej Administracji Skarbowej. "Prosiłam o współpracę ministra (finansów) Andrzeja Domańskiego i bardzo za nią dziękuję" - powiedziała.

Dodała, że audyt przeprowadzą profesjonaliści. "Oni będą zajmować się tym audytem. Jutro ustalimy zakres czasowy" - dodała.

Leszczyna o odpowiedzialności

"Trzeba odpowiadać za swoje czyny - jak ktoś zdefraudował lub sprzeniewierzył publiczne pieniądze, ma za to odpowiedzieć. Na pewno będziemy formułować, składać wnioski do prokuratury" - zapowiedziała Leszczyna.

Dodała, że po audycie, przekaże informacje o jego wynikach.