Artykuły na temat: "wotum nieufności"

21 lutego 2019 r.

"Nieudolność i brak nadzoru nad podległymi mu instytucjami państwowymi". Jest wniosek o wotum nieufności wobec Ardanowskiego