Za wnioskiem głosowało 224 posłów, przeciw było 231, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Po głosowaniu ministrowie pogratulowali Ziobrze, otrzymał on też kwiaty.

Podczas wcześniejszej debaty nad tym wnioskiem posłowie z ugrupowań opozycyjnych oceniali, że "Ziobro to największy szkodnik sądownictwa w ostatnich dekadach".

Reklama

"Nie tylko jesteście opozycją totalną, ale przede wszystkim fatalną dla Polski, zgubną dla Polski, zakłamaną, zacietrzewioną i zaciekłą" - odpowiadał autorom wniosku Ziobro.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231), na wniosek zgłoszony przez co najmniej 69 posłów.