Jak interpretuje pan wyniki głosowania w sprawie wotum nieufności wobec premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona?
Jako pyrrusowe zwycięstwo.