Artykuły na temat: "spółdzielnie mieszkaniowe"

13 listopada 2018 r.

Spółdzielnie naruszają RODO. Udostępniając wierzycielowi dane jednego dłużnika, pokazują całe rejestry